คำถาม: PHEV ในต่างประเทศขายดีมาก ในไทยน่าใช้ไหมเมื่อเทียบกับ BEV / HEV?

คำตอบ: PHEV อยู่ในกลุ่มรถไฟฟ้า-เชื้อเพลิงที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศ แต่ในไทยยังไม่ได้รับความนิยมเท่ากับ BEV หรือ HEV อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้ PHEV หรือไม่ขึ้นอยู่กับการใช้งานและความต้องการของผู้ใช้รถ โดยควรพิจารณาตลาดและสภาพแวดล้อมการขับขี่ในแต่ละพื้นที่อย่างละเอียด ในการเทียบกับ BEV และ HEV ต้องพิจารณาด้วยว่า ต้องการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมหรือไม่ และค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษารถยนต์ที่เป็น PHEV อาจจะสูงกว่า BEV หรือ HEV เนื่องจากมีระบบเครื่องยนต์เสริมเพิ่มเติม ดังนั้นการเลือกใช้ PHEV หรือไม่ขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาพแวดล้อมของผู้ใช้รถในแต่ละสถานการณ์และพื้นที่ขับขี่

คำค้น : PHEV, BEV, HEV, รถยนต์ไฟฟ้า, อนุภาคสารพันธุกรรม, ประหยัดน้ำมัน, สิ่งแวดล้อม