คำถาม: ทำไมหน่วยงานบางคนในประเทศไทยถึงขี้เกียจจังคับ?

คำตอบ: สาเหตุที่หน่วยงานบางคนในประเทศไทยขี้เกียจจังคับอาจเป็นเพราะปัญหาของวัฒนธรรมการทำงานที่ไม่มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากการเบื่อในการทำงานเดิมๆ ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ไม่มีแรงจูงใจในการทำงานอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ควรมีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่แท้จริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงานดังกล่าว

คำค้น : หน่วยงาน, ประเทศไทย, ขี้เกียจ, วัฒนธรรมการทำงาน, ประสิทธิภาพ, วิเคราะห์ปัญหา