คำถาม: เครื่องไล่ยุงจะไล่ได้จริงหรือไม่?

คำตอบ: เครื่องไล่ยุงสามารถไล่ได้จริง แต่จะขึ้นอยู่กับความแม่นยำของเครื่องและสภาพแวดล้อมรอบๆ เช่น ลมแรงหรือแสงไฟที่มากเกินไปอาจทำให้เครื่องไล่ยุงไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

คำค้น : เครื่องไล่ยุง, ไล่ยุง, ความแม่นยำ, สภาพแวดล้อม