คำถาม: เมื่อซื้อ Airpods มาแล้วเชื่อมต่อกับไอโฟนไม่ได้ ทำไงดี?

คำตอบ: หากเมื่อซื้อ Airpods มาแล้วเชื่อมต่อกับไอโฟนไม่ได้ อาจจะเกิดจากสาเหตุหลายอย่าง เช่น อุปกรณ์ Airpods ไม่ได้เชื่อมต่อกับไอโฟนอย่างถูกต้อง หรืออาจเป็นเพราะไอโฟนไม่ได้เปิด Bluetooth อย่างเหมาะสม ดังนั้น ควรตรวจสอบอุปกรณ์และการตั้งค่าก่อน หากยังไม่สามารถแก้ไขได้ อาจจะต้องนำอุปกรณ์ไปซ่อมที่ศูนย์บริการของผู้ผลิต Airpods หรือ Apple ตามที่เหมาะสม

คำค้น : Airpods, เชื่อมต่อ, ไอโฟน, อุปกรณ์, Bluetooth, ศูนย์บริการ, ซ่อม, Apple