คำถาม: แพ้ท้อง คืออะไร?

คำตอบ: แพ้ท้อง เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายตอบสนองต่อสิ่งที่เข้าสู่ร่างกายเช่นอาหารหรือยา แล้วทำให้เกิดอาการแพ้ท้องได้ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด และอาจมีผื่นหรือแผลบนผิวหนังด้วยก็ได้ การแพ้ท้องเป็นสาเหตุหนึ่งของอาการแพ้ที่พบได้บ่อยในผู้ป่วย ดังนั้นหากมีอาการแพ้ท้องควรปรึกษาแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะสม

คำค้น : แพ้ท้อง, อาการแพ้ท้อง, คลื่นไส้, อาเจียน, ท้องอืด, รักษาแพ้ท้อง, ปรึกษาแพทย์