คำถาม: การใช้เครื่องตัดหญ้าทำลายรากพืชหรือไม่ครับ?

คำตอบ: การใช้เครื่องตัดหญ้าอาจทำลายรากพืชได้ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องตัดหญ้าและวิธีการใช้งาน หากใช้เครื่องตัดหญ้าอย่างไม่ระมัดระวังอาจทำให้ลำต้นพืชหักหรือรากถูกตัดขาดได้ ดังนั้นควรทำความเข้าใจในการใช้งานและเลือกใช้เครื่องตัดหญ้าที่เหมาะสมกับพื้นที่และประเภทของพืชที่ต้องการตัดหญ้าอย่างถูกต้อง