คำถาม: เมื่อเราตกปลา เราต้องใช้แรงเท่าไหร่เพื่อจะตกปลาได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุด?

คำตอบ: เมื่อเราตกปลา เราต้องใช้แรงที่เหมาะสมกับขนาดและน้ำหนักของปลา ห้ามใช้แรงเกินจนเกินความต้องการของการตกปลาเพราะอาจทำให้ปลาบาดเจ็บหรือตายได้ ดังนั้น เราควรใช้แรงในการตกปลาอย่างมีความระมัดระวัง ขึ้นอยู่กับขนาดของเบ็ด และขนาดของปลาด้วย

คำค้น : ตกปลา, แรง, ปลา, ประสิทธิภาพ, ความปลอดภัย, สภาพแวดล้อม