คำถาม: เงินฝากประจำ ดีไหม?

คำตอบ: การฝากเงินประจำเป็นวิธีการลงทุนที่ปลอดภัยและมีผลตอบแทนที่น่าพอใจในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยที่สูง แต่ควรตระหนักว่าการลงทุนทุกประเภทเสมอมีความเสี่ยงอยู่ด้วย ดังนั้นให้พิจารณาด้านรายได้และสถานการณ์เศรษฐกิจก่อนตัดสินใจฝากเงินประจำในธนาคารใด ช่วงนี้จะมีแบบธนาคารออนไลน์ที่ให้ดอกเบี้ย ดี ไม่แพ้เงินฝากประจำ เช่น kept, ghb, dime, tmb

คำค้น : เงินฝากประจำ, ลงทุนประจำ, อัตราดอกเบี้ย, ธนาคาร, ผลตอบแทน, เศรษฐกิจ