คำถาม: ถ้าเพื่อนร่วมงานบอกว่าตัวเราน่าหมั่นไส้ แก้ไขยังไงดี?

คำตอบ: หากเพื่อนร่วมงานบอกว่าตัวเราน่าหมั่นไส้ สิ่งที่เราสามารถทำได้คือการตรวจสอบพฤติกรรมของเราและพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่น การทำงานตามกฎระเบียบและเวลาที่กำหนด การตอบโต้ที่เหมาะสมและสุภาพ การให้ความสำคัญกับงานและเพื่อนร่วมงาน และการพัฒนาทักษะและความรู้เพื่อเติบโตอย่างต่อเนื่องในสายงานของเรา  แต่ถ้าเราดูแล้วว่าเรา ทำตัวของเราดีแล้ว ก็ปล่อยวาง โดยไม่ต้องไปยุ่งกับคนที่หมั่นไส้ เราก็ได้

คำค้น : ปรับปรุงตัว, พฤติกรรมที่ดี, การทำงานตามกฎระเบียบ, การตอบโต้ที่เหมาะสม, การให้ความสำคัญกับงาน, เพื่อนร่วมงาน, พัฒนาทักษะ, การเติบโตอย่างต่อเนื่อง