คำถาม: เพราะเหตุใดลมจะแรงขึ้นเมื่อฝนตกเป็นเวลา 2 เดือนแล้ว ทำให้ต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักได้ง่ายขึ้น?

คำตอบ: สาเหตุของการเพิ่มความแรงของลมเมื่อฝนตกเป็นเวลานานเกิดจากการที่พื้นดินเริ่มอุ้มน้ำฝนไว้มากขึ้น ทำให้ความชื้นบนพื้นผิวเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ความร้อนของดวงอาทิตย์ที่ส่งลงมาไม่สามารถทำให้พื้นผิวร้อนขึ้นได้เท่ากับเดิม โดยที่อากาศบนพื้นผิวจะมีความร้อนต่ำกว่าอากาศบนระดับสูง จึงทำให้เกิดการไหลเวียนของลมและความต่างอุณหภูมิที่ทำให้ลมแรงขึ้น การที่ต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักง่ายเมื่อฝนตกนานเกิดจากลมที่แรงมากขึ้นเป็นผลของสภาพอากาศเหล่านี้

คำค้น : ลมแรง, ฝนตก, ต้นไม้หัก, เสาไฟฟ้าหัก, สภาพอากาศ