คำถาม: หลังจากจบธุรกิจการบินแล้ว สามารถทำงานในสาขาอื่นได้หรือไม่ ถ้าได้ สาขาไหนบ้าง?

คำตอบ: หลังจากจบธุรกิจการบิน คุณสามารถทำงานในสาขาอื่นได้ อาทิเช่น โรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถทำงานในสายการบินอื่น ๆ หรือฝึกงานในบริษัทการบินได้ด้วย ต้องอาศัยความสามารถและประสบการณ์ของตนเองในการตัดสินใจสาขาที่จะทำงานต่อไป

คำค้น : จบธุรกิจการบิน, ทำงาน, สาขาอื่น, โรงแรม, การท่องเที่ยว, ฝึกงาน, ความสามารถ, ประสบการณ์