คำถาม: ถ้าอยากจดลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนที่ผมวาดไว้ก่อนใคร ผมต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง?

คำตอบ: หากคุณต้องการจดลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนที่คุณวาดไว้ก่อนใคร คุณจะต้องดำเนินการในการขอลิขสิทธิ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือที่ว่าการคณะกรรมการลิขสิทธิ์ฯ คุณต้องระบุว่าคุณเป็นผู้สร้างสรรค์ตัวการ์ตูนดังกล่าวและไม่มีผู้อื่นได้จดลิขสิทธิ์ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว หากเอกสารทั้งหมดถูกต้องและได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับสิทธิ์ในการครอบครองลิขสิทธิ์ของตัวการ์ตูนนั้นโดยชอบธรรม และสามารถป้องกันผู้อื่นไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณได้

คำค้น : ลิขสิทธิ์, การ์ตูน, กรมทรัพย์สินทางปัญญา, คณะกรรมการลิขสิทธิ์