คำถาม: ถ้าแมวโดนกัด วันต่อมามีบวมๆ ปูดๆ แบบนี้เรียกว่าอะไร ควรทำไงดีคะ?

คำตอบ: การมีบวมๆ ปูดๆ หลังจากโดนกัดอาจจะเป็นอาการแสดงถึงการตอบสนองของร่างกายต่อการบาดเจ็บ ซึ่งอาจเป็นเชื้อโรคหรือแม้กระทั่งพิษจากสัตว์ที่กัด ดังนั้นหากพบว่าแมวมีอาการบวมปูดเหลือง ควรพาสัตว์ไปพบสัตวแพทย์โดยด่วน เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและรักษาต่อไป

คำค้น : แมวโดนกัด, บวมปูดเหลือง, สัตวแพทย์, วินิจฉัย, รักษา