คำถาม: เพราะอะไรที่อยุธยามีปลาตะเพียนเยอะมากเหลือเกิน?

คำตอบ: อยุธยาเป็นพื้นที่ที่มีแม่น้ำเยอะและเป็นที่ตั้งของเขตชลประทานในอดีต ดังนั้น มีการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนเป็นอาชีพที่ร่ำรวยและได้รับการส่งเสริมให้เติบโตมากขึ้นในพื้นที่นี้ นอกจากนี้ ปลาตะเพียนยังเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมในพื้นที่และถือเป็นเมนูอาหารที่โดดเด่นของจังหวัดอยุธยาด้วย

คำค้น : ร้านอาหาร, สูตรอาหาร, ท่องเที่ยว, แม่น้ำ, การเกษตร, การตลาด, การขายปลาตะเพียน.รวมเป็นรายการ: อยุธยา, ปลาตะเพียน, เพาะเลี้ยงปลา, เขตชลประทาน, อาหาร, เมนูอาหาร, ร้านอาหาร, สูตรอาหาร, ท่องเที่ยว, แม่น้ำ, การเกษตร, การตลาด, การขายปลาตะเพียน