คำถาม: ถ้าต้องการทำวีซ่าเชงเก้นฝรั่งเศษสำหรับเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ต้องเตรียมอะไรบ้างคะ?

คำตอบ: เพื่อทำวีซ่าเชงเก้นฝรั่งเศษสำหรับเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี จะต้องเตรียมเอกสารและเอาต์ใบสมัครเดินทางของเด็กพร้อมกับเอกสารประกอบต่างๆ ไปยังสถานฑูตฝรั่งเศสในประเทศไทย เช่น หนังสือเดินทางของเด็ก หนังสือเดินทางของผู้ปกครอง หนังสือรับรองการเข้าเรียนของเด็ก รวมถึงหนังสือรับรองการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี) และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กได้แก่ ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) หรือเอกสารใดๆ ที่สามารถใช้ยืนยันตัวตนและความสัมพันธ์กับเด็กได้

คำค้น : วีซ่าเชงเก้นฝรั่งเศษ, ดูแลเด็ก, เอกสารวีซ่า, หนังสือเดินทาง, สถานฑูตฝรั่งเศส, เอกสารประกอบ, การยืนยันตัวตน, การยืนยันความสัมพันธ์, เอกสารการเข้าเรียน, เอกสารการเข้าชมสถานที่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *