คำถาม: เมื่อเราเรียนโฮมสคูลแล้วมีเสียงดังจากข้างบ้านเข้ามา ควรจะทำอย่างไรดีคะ?

คำตอบ: การที่มีเสียงดังจากข้างบ้านมากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของเราได้ เพราะฉะนั้น หากสามารถหาวิธีให้ลดเสียงดังลงได้จะเป็นการช่วยให้เราเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การใช้เสียงดนตรีหรือเสียงรบกวนเบาๆ เป็นต้น อีกทั้งอาจต้องคุยกับเพื่อนบ้านหรือเจ้าของบ้านเพื่อขอความร่วมมือด้วยก็ได้ แต่หากไม่สามารถแก้ไขได้ อาจต้องพิจารณาการเปลี่ยนสถานที่เรียนใหม่เพื่อให้เรียนการสอนได้ดีขึ้นในภายหลัง

คำค้น : เรียนโฮมสคูล, เสียงดัง, การเรียนการสอน, ลดเสียงดัง, เสียงดนตรี, ขอความร่วมมือ, เปลี่ยนสถานที่เรียน