คำถาม: การเกณฑ์ทหารเด็ก 2 สัญชาติมีอะไรบ้างคะ?

คำตอบ: เด็กที่มีสัญชาติ 2 จะต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารของทั้งสองประเทศ แต่ถ้าเด็กมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ก็จะยังไม่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารค่ะ

คำค้น : เกณฑ์ทหาร, เด็ก, สัญชาติ, การเกณฑ์ทหาร, อายุ