คำถาม: มีเมืองใดบ้างที่สำหรับดูแสงเหนือและมีสนามบินเครื่องบินพาณิชย์บินลงได้ในแคนาดาฝั่งตะวันตก?

คำตอบ: เมืองที่สำหรับดูแสงเหนือและมีสนามบินเครื่องบินพาณิชย์บินลงได้ในแคนาดาฝั่งตะวันตก คือ Yellowknife และ Whitehorse ครับ

คำค้น : Yellowknife, Whitehorse, ดูแสงเหนือ, สนามบิน, แคนาดา, ตะวันตก