คำถาม: สอน Microsoft Authentication ง่ายๆ ?

คำตอบ: คุณสามารถเรียนรู้การใช้ Microsoft Authentication ได้โดยการศึกษาเอกสารและคู่มือการใช้งานจาก Microsoft หรือดูวิดีโอการสอนจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังมีคอร์สออนไลน์และการฝึกอบรมที่สามารถเข้าร่วมได้เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งาน Microsoft Authentication อย่างละเอียดและเข้าใจง่าย