คำถาม: เครื่องบินสามารถรับน้ำหนักได้เท่าไร?

คำตอบ: ขึ้นอยู่กับขนาดและความแข็งแรงของเครื่องบินนั้น หากน้ำหนักเกินกว่าความจุของเครื่องบินหรือพื้นที่ขึ้นลง อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ ดังนั้นจึงต้องประเมินน้ำหนักและสิ่งของที่นำขึ้นเครื่องบินให้ถูกต้องก่อนขึ้นเครื่องทุกครั้ง

Boeing 787 หรือที่เรียกกันว่า “ดรีมไลเนอร์” มีความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุดประมาณ 227,930 กิโลกรัมหรือ 502,500 ปอนด์ โดยขึ้นอยู่กับรุ่นและการกำหนดการใช้งานแต่ละประเภท โดยทั่วไปแล้ว เครื่องบิน Boeing 787 มีขนาดกว้างประมาณ 60 เมตรและสามารถบินได้ไกลถึง 14,800 กิโลเมตร ดังนั้นสามารถนำโดยไม่มีปัญหาในการรับน้ำหนักสำหรับการบินทั่วไปและใช้งานในสายการบินชั้นนำได้โดยทั่วไป

Airbus A320 มีความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุดประมาณ 78,000 กิโลกรัมหรือ 171,960 ปอนด์ โดยขึ้นอยู่กับรุ่นและการกำหนดการใช้งานแต่ละประเภท โดยทั่วไปแล้ว เครื่องบิน Airbus A320 มีขนาดกว้างประมาณ 34 เมตรและสามารถบินได้ไกลถึง 6,100 กิโลเมตร ดังนั้นสามารถนำโดยไม่มีปัญหาในการรับน้ำหนักสำหรับการบินทั่วไปและใช้งานในสายการบินชั้นนำได้โดยทั่วไป

Boeing 777-300ER มีความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุดประมาณ 351,534 กิโลกรัมหรือ 775,000 ปอนด์ โดยขึ้นอยู่กับการกำหนดการใช้งานและสภาพของเครื่องบิน โดยทั่วไปแล้ว เครื่องบิน Boeing 777-300ER มีขนาดกว้างประมาณ 73.9 เมตรและสามารถบินได้ไกลถึง 14,685 กิโลเมตร ดังนั้นสามารถนำโดยไม่มีปัญหาในการรับน้ำหนักสำหรับการบินทั่วไปและใช้งานในสายการบินชั้นนำได้โดยทั่วไป

Airbus A380 มีความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุดประมาณ 575,000 กิโลกรัมหรือ 1,267,000 ปอนด์ โดยขึ้นอยู่กับการกำหนดการใช้งานและสภาพของเครื่องบิน โดยทั่วไปแล้ว เครื่องบิน Airbus A380 มีขนาดกว้างประมาณ 79.8 เมตรและสามารถบินได้ไกลถึง 15,700 กิโลเมตร ดังนั้นสามารถนำโดยไม่มีปัญหาในการรับน้ำหนักสำหรับการบินทั่วไปและใช้งานในสายการบินชั้นนำได้โดยทั่วไป

คำค้นหา : เครื่องบิน, น้ำหนัก, ความจุ, ประเมิน, สิ่งของ, อันตราย, a380, 777-300er, a320, boeing 787