คำถาม: ถ้าออกรถป้ายแดงแล้ว ใช้ป้ายแดงได้กี่วัน และจะต้องทำอย่างไรหากต้องใช้เวลาเกินกำหนด?

คำตอบ: การออกรถป้ายแดงใช้เวลาได้ไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกรถเป็นวันแรก หากต้องการใช้เวลาเกินกำหนดจะต้องไปขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ที่กรมการขนส่งทางบก โดยต้องเสียค่าปรับและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่กำหนด

คำค้น : วันหมดอายุใบขับขี่ที่ถูกต้อง, กฏระเบียบการออกรถป้ายแดง