คำถาม: ถ้าเรารู้สึกเครียดเนื่องจากการทำงานในบริษัท และไม่รู้จะจัดการกับความเครียดได้อย่างไร?

คำตอบ: เมื่อรู้สึกเครียดจากการทำงานในบริษัท สิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อจัดการกับความเครียดคือการระบายออกมา อาจจะคุยกับเพื่อนร่วมงาน หรือพยายามทำกิจกรรมที่ชอบเพื่อผ่อนคลาย นอกจากนี้ เรายังสามารถพักผ่อนและทำโยคะเพื่อช่วยลดความเครียดได้ด้วย

คำค้น : คำที่เกี่ยวข้องคือ การจัดการความเครียด, การระบายออกมา, พักผ่อน, โยคะ, ลดความเครียด