คำถาม: ทำไมญาติพี่น้องหรือครอบครัวชอบชิงดีชิงเด่น?

คำตอบ: ญาติพี่น้องหรือครอบครัวอาจชอบชิงดีชิงเด่นเนื่องจากเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการแสดงความสามารถหรือความสำเร็จของตนเอง นอกจากนี้การชิงดีชิงเด่นยังเป็นวิธีที่นักเรียนหรือเด็กในครอบครัวสามารถแข่งขันกันได้เพื่อเสริมสร้างความสามารถและฝึกฝนความพยายามในการประกอบอาชีพในอนาคต

คำค้น : ญาติ, พี่น้อง, ครอบครัว, ชิงดีชิงเด่น, แข่งขัน, ความสามารถ, ฝึกฝน, อาชีพ