คำถาม: แหล่งท่องเที่ยวใดบ้างในประเทศไทยที่ได้รับความนิยม?

คำตอบ: มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งในประเทศไทยที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เช่น กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ เกาะสมุย พัทยา หรือเขาใหญ่ ฯลฯ

คำค้น : กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม่, เกาะสมุย, พัทยา, เขาใหญ่