คำถาม: ทำไมการฟังซีรีย์เรื่อง Friends ถึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นในการฝึกฟังภาษาและเราจึงฟังเข้าใจไม่ถึง 50%?

คำตอบ: น่าจะเพราะว่าซีรีย์เรื่อง Friends มีการใช้ภาษาที่เป็นภาษาพูดประจำวันมาก และมีคำพูดที่เป็นสแลงอยู่มากๆ ทำให้เราฟังแล้วเข้าใจได้ยาก โดยเฉพาะถ้าเราเป็นผู้เริ่มต้นในการฝึกฟังภาษาอังกฤษอยู่ด้วย

คำค้น : เรียนภาษาอังกฤษ, ฝึกฟัง, ซีรีย์ Friends, คำพูด, ภาษาพูดประจำวัน, สแลง