คำถาม: สถานที่ท่องเที่ยวที่คุณเคยไปแล้วและต้องการกลับไปอีกครั้งอยู่ที่ไหน?

คำตอบ: สถานที่ท่องเที่ยวที่ฉันเคยไปแล้วแต่ไม่ต้องการกลับไปอีกครั้งคือเกาะช้าง เพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเป็นธรรมชาติสวยงามและมีอากาศดีตลอดปี ฉันเคยไปเที่ยวกับครอบครัวและได้สัมผัสความเป็นธรรมชาติของเกาะช้างอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการตื่นขึ้นตอนเช้าชมพระอาทิตย์ขึ้น หรือจะเป็นการเดินชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ฉันมีความประทับใจและเหมือนจะต้องการกลับไปอีกครั้งอยู่เสมอ

คำค้น : เกาะช้าง, ท่องเที่ยว, ธรรมชาติ, วิถีชีวิต, ชาวบ้าน, อากาศดี