คำถาม: เพราะอะไรทำไมตามดอยของไทยไม่มีการปลูกต้นแอปเปิ้ลหรือไม้ผลัดใบสีสวยเยอะเหมือนป่าอื่นๆ?

คำตอบ: หนึ่งในเหตุผลที่ตามดอยของไทยไม่มีการปลูกต้นแอปเปิ้ลหรือไม้ผลัดใบสีสวยเยอะเนื่องจากสภาพอากาศและสภาพดินไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดนี้ ฤดูหนาว อุณหภูมิ ไม่เหมาะ ทำให้ต้นไม้บางชนิด ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดีพอเพียง นอกจากนี้ ดอยในไทยมักมีความสูงส่วนใหญ่ และการปลูกพืชชนิดนี้จะต้องใช้ความสูงของเทือกเขาหรือดอยเพื่อให้ได้แสงแดดเพียงพอ ซึ่งทำให้การปลูกพืชชนิดนี้เป็นไปได้ยาก และเราจึงไม่พบป่าแอปเปิ้ลหรือป่าผลัดใบสีสวยมากนักในตามดอยของไทย

คำค้น : สภาพอากาศ, สภาพดิน, ละอองน้ำแข็ง, ความสูงของดอย, แสงแดด, ป่าแอปเปิ้ล, ป่าผลัดใบสีสวย