คำถาม: เพราะอะไรกีตาร์โปร่งและไวโอลินโปร่งเป็นของทำยากและไม่ได้เห็นใครขายในไทย?

คำตอบ: กีตาร์โปร่งและไวโอลินโปร่งเป็นเครื่องดนตรีที่มีความซับซ้อนและการผลิตที่ต้องใช้เทคนิคที่แตกต่างกันจากเครื่องดนตรีทั่วไป เช่น การติดตั้งสายสัมผัสและแผงวงจรในตัวเครื่อง ทำให้ต้องใช้ความชำนาญในการผลิตและเครื่องมือที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการดนตรีคลาสสิก ซึ่งทำให้มีความต้องการแต่ประเทศที่มีวงการดนตรีคลาสสิกที่แข็งแกร่งมากกว่า และสำหรับไวโอลินโปร่งยังต้องมีความชำนาญในการใช้งานมากขึ้นเนื่องจากต้องใช้เทคนิคเพื่อเล่นเสียงแต่ละโน้ตในแต่ละสายที่ต่างกัน ทั้งนี้อาจทำให้การผลิตและการนำเข้าเครื่องดนตรีเหล่านี้ไม่ได้เป็นที่ต้องการในตลาดไทย จึงไม่มีใครขายในปัจจุบัน

คำค้น : เครื่องดนตรี, กีตาร์โปร่ง, ไวโอลินโปร่ง, การผลิต, วงการดนตรี, คลาสสิก, การใช้งาน