คำถาม: การเรียน Diploma ในออสเตรเลีย จะมีสิทธิ์ทำงานในโรงแรมดังหรือที่ดีๆในออสเตรเลียได้หรือไม่ และมีสิทธิ์ขอ PR ไหมคะ?

คำตอบ: การเรียน Diploma ในออสเตรเลีย สามารถทำงานในโรงแรมดังหรือที่ดีๆในออสเตรเลียได้ แต่จำเป็นต้องตรวจสอบกับแต่ละโรงแรมหรือบริษัทว่าต้องการคุณสมบัติอะไรในการทำงาน อย่างไรก็ตาม การทำงานในออสเตรเลียต้องมีวีซ่าทำงานอย่างถูกต้อง โดยจะต้องได้รับอนุญาตของกรมตรวจคนเข้าเมือง (Department of Home Affairs) และการขอ PR จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมีเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละประเทศโดยต้องตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนทำการยื่นขอ โดยออสเตรเลียมีเงื่อนไขและข้อกำหนดในการขอ PR ที่ต่างกันไปตามประเภทของวีซ่าทำงานและสถานะการเข้าข่ายของผู้ขอ

คำค้น : การเรียน Diploma ในออสเตรเลีย, สิทธิ์ทำงานในโรงแรม, สิทธิ์ขอ PR, วีซ่าออสเตรเลีย, การขอวีซ่าออสเตรเลีย, การทำงานในโรงแรมออสเตรเลีย, การขอสิทธิ์ PR ออสเตรเลีย