คำถาม: เผลอทิ้งน้ำมันหลังบ้าน ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่?

คำตอบ: เผลอทิ้งน้ำมันหลังบ้านสามารถส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมได้ เนื่องจากน้ำมันที่ถูกทิ้งอาจไหลลงไปสู่ระบบน้ำ และมีผลต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ นอกจากนี้ การทิ้งน้ำมันก็สามารถเป็นตัวก่อให้เกิดมลพิษในดินได้ ดังนั้นควรกำจัดน้ำมันที่เหลือจากการใช้งานอย่างถูกวิธี โดยเก็บไว้ในภาชนะที่มีความปลอดภัยและนำไปทิ้งที่ถูกกำหนดไว้ให้ถูกต้องตามกฏหมาย หรือนำไปกลับมาให้ผู้ขายน้ำมันทำการกำจัดทิ้งให้ด้วยวิธีที่ถูกต้อง โดยไม่ทิ้งไว้หรือส่งไปให้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม

คำค้น : การทิ้งน้ำมัน, การจัดการน้ำมันทิ้ง, การป้องกันมลพิษน้ำ, การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม