คำถาม: เราอยากไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ แต่ไม่สามารถเลือกประเทศได้ จะทำอย่างไรดี?

คำตอบ: หากคุณไม่สามารถเลือกประเทศที่จะไปแลกเปลี่ยนได้ คุณสามารถศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนที่มีอยู่ในประเทศต่างๆ แล้วเลือกโครงการที่ตรงกับความสนใจและสามารถรับได้ของคุณได้ นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อสถาบันการศึกษาหรือองค์กรที่คุณสนใจเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสแลกเปลี่ยนที่มีให้ด้วย