คำถาม: ถ้าเลือกได้รับของขวัญวันแห่งความรัก คุณอยากให้อะไรหรืออยากได้อะไรอย่างไม่มีข้อจำกัด?

คำตอบ: หากเลือกได้รับของขวัญวันแห่งความรัก ผมอยากให้คนที่มีความสำคัญต่อชีวิตของผมรู้สึกสดชื่นและมีความสุขอย่างไม่มีข้อจำกัด เช่น ได้เดินทางไปเที่ยวสถานที่ที่ต้องการมานานแล้ว ได้รับของที่จำเป็นและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน หรืออาจจะได้รับการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาที่ต้องการมานานแล้ว สำหรับการให้ของขวัญ ผมมักจะเลือกให้ของขวัญที่เป็นไปตามความต้องการของคนนั้น ๆ เพื่อให้เขารู้สึกว่าได้รับความสนใจและให้ความสำคัญต่อความสุขในชีวิตของเขาเช่นกัน