คำถาม: สามารถเปลี่ยนสัญญาผู้เช่าซื้อรถยนต์ได้หรือไม่?

คำตอบ: สามารถเปลี่ยนสัญญาผู้เช่าซื้อรถยนต์ได้ แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทที่ให้การเช่าซื้อ ซึ่งอาจมีเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามแต่กรณี ดังนั้นควรอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญาให้ดีก่อนทำการเปลี่ยนสัญญาผู้เช่าซื้อรถยนต์ อีกทั้งต้องพิจารณาว่าการเปลี่ยนสัญญานั้นมีความจำเป็นหรือไม่ และสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้อย่างไร