คำถาม: กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กๆเพื่อศึกษาสสาร Non-Newtonian Fluid ที่เป็นทั้งของแข็งและของเหลวได้บ้างหรือไม่?

คำตอบ: กิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสำหรับเด็กๆที่ต้องการศึกษาสสาร Non-Newtonian Fluid ที่เป็นทั้งของแข็งและของเหลวได้ คือการทำสาร Slime สไลม์ ที่สามารถทำจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในบ้านได้ เช่น น้ำยาล้างจาน แป้งข้าวสาลี น้ำแข็ง และเกลือ โดยเด็กสามารถทดลองผสมสารต่างๆ เพื่อสังเกตุพฤติกรรมของสาร Non-Newtonian Fluid ได้ เช่น ความนิ่งของสารเมื่ออยู่ในสถานะของแข็ง หรือความเหลวไหลเมื่อเพิ่มแรงกดหรือเอาแรงออกจากสาร ซึ่งจะช่วยให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของสาร Non-Newtonian Fluid ได้อย่างสนุกสนานและน่าสนใจ