คำถาม: ทำไมลมกระโชกในภาคอีสานกับเหนือถึงต่างกันขนาดนี้?

คำตอบ: สาเหตุที่ลมกระโชกในภาคอีสานมักมากกว่าเหนือเพราะเทือกเขาและทิวเขาในภาคอีสานสูงกว่าภาคเหนือ ทำให้ลมสามารถเกิดการไหลเวียนได้ง่ายกว่า และเมื่อลมสามารถไหลเวียนได้ง่าย จึงทำให้เกิดการกระโชกได้ง่ายขึ้นเช่นกัน