คำถาม: คณิตศาสตร์เรื่องไหนที่จำเป็นมากที่สุดในชีวิตประจำวันคะ?

คำตอบ: คณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันของทุกคน แต่เรื่องที่จำเป็นมากที่สุดคือความสามารถในการคำนวณเงิน เพราะว่าเราต้องใช้เงินทุกวัน และต้องมีการคำนวณเพื่อทำงานต่างๆ อีกทั้งยังมีการคำนวณเวลาและระยะทาง เช่นการวางแผนการเดินทาง หรือการคำนวณเวลาการทำงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการจัดการชีวิตประจำวัน

คำค้น : คณิตศาสตร์, การใช้ชีวิต, ประจำวัน, ทักษะชีวิต, การแก้ปัญหา