คำถาม: หอมที่ได้มาเก็บไม่รู้ว่าเป็นสายพันธุ์อะไร จะมีวิธีการรู้ได้อย่างไรบ้าง? 

ตอบ: สามารถรู้สายพันธุ์ของหอมได้โดยตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของใบหอม เช่น ขนาดของใบ สีของใบ ลักษณะของเส้นใบ หรือลักษณะของก้านหอม เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบกลิ่นและรสชาติของหอมได้เช่นกัน แต่วิธีที่แม่นยำและรวดเร็วที่สุดคือการนำไปตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมหรือ DNA เพื่อหาสายพันธุ์ของหอมออกมาได้อย่างแน่นอน ดังนั้นควรพยายามตรวจสอบลักษณะต่างๆของหอมและใช้วิธีที่เหมาะสมเพื่อรู้สายพันธุ์ของหอมได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว

คำค้น : ต้นหอม