คำถาม: นกเขนน้อยไซบีเรียคืออะไรบ้างและมีลักษณะอย่างไร?

คำตอบ: นกเขนน้อยไซบีเรียหรือ Little Spiderhunter เป็นนกเล็กในวงศ์นกกระจอก มีลักษณะตัวสีน้ำตาลอ่อน ลำตัวมีลวดลายที่เหมือนเค้าแมงมุม มีความยาวประมาณ 12-14 เซนติเมตร ปากยาวและมีปลอกขนาดใหญ่ ชอบอาศัยอยู่ในป่าชื้น บริเวณป่าชายเลนและบริเวณพื้นที่ที่มีต้นไม้เยอะๆ สามารถพบเห็นได้ในพื้นที่บ้านกัญจน์และพื้นที่อื่นๆในภาคใต้ของประเทศไทย

คำค้น : นกไซบีเรีย