คำถาม: ต้องรับมือกับอันตรายจากฝุ่น PM2.5 ต้องทำอย่างไรบ้าง

คำตอบ: เกี่ยวกับการรับมือกับอันตรายจากฝุ่น PM2.5 โดยแนะนำให้ปรับปรุงการออกกำลังกาย ต้องในที่ปิด ฝุ่นน้อย รักษาระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยการรับประทานอาหารที่มีสารอาหารที่สำคัญและพักผ่อนให้เพียงพอ นอกจากนี้ยังมีการแนะนำให้ใช้หน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 และรักษาความสะอาดในบ้าน ซึ่งเป็นวิธีการที่จะช่วยลดปัญหาฝุ่น PM2.5 ปิดหน้าต่างให้มิดชิด และ เปิดเครื่องฟอกอากาศ

คำค้น : ฝุ่น PM2.5