คำถาม: หลังจากโครงการขายหมดแล้ว ที่ว่างเปล่าทิ้งไว้หลังบ้านสามารถใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง?

คำตอบ: หลังจากโครงการขายหมดแล้ว สวนที่เคยสร้างโชว์ไว้บนถนนใหญ่อาจถูกรื้อทิ้งไปแล้ว แต่สามารถใช้พื้นที่ว่างๆ ในหลังบ้านได้โดยการสร้างสวนผักหรือสวนผลไม้ ที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าของที่ดิน และให้ประโยชน์กับครอบครัวได้ในด้านอาหารสดและสุขภาพ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างสวนไม้ผลหรือสวนป่าเล็กๆ ที่ช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัว และช่วยลดความร้อนในพื้นที่รอบๆ บ้านได้อีกด้วย

คำค้น :