คำถาม: วินมอเตอร์ไซค์ กับ PM2.5

คำตอบ: การขับวินมอเตอร์ไซค์ในสภาพอากาศที่มีฝุ่น PM2.5 หนาแน่นอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ ดังนั้นหากไม่จำเป็นจริงๆ ควรเลี่ยงการขับวินมอเตอร์ไซค์ในสภาพอากาศแบบนี้ หากต้องขับก็ควรสวมหน้ากากอนามัยและใช้เสื้อผ้าป้องกันฝุ่นอย่างเหมาะสม และอยู่ห่างจากชุมชนหรือที่เสี่ยงต่อการสะสมของฝุ่น PM2.5 ให้ไกลโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ฝุ่น PM2.5 มีค่าสูงสุด อย่างเช่นตอนเช้าหรือเย็น อย่าลืมหน้ากาก กรองฝุ่น n95 สามารถกรอง PM2.5 ได้