คำถาม: ทำไมตู้เย็น 2 ประตูรุ่นใหม่จึงกินไฟมากกว่ารุ่นเก่า?

คำตอบ: ตู้เย็น 2 ประตูรุ่นใหม่มักจะใช้เทคโนโลยีและวัสดุที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งทำให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่ารุ่นเก่า นอกจากนี้ ความจุของตู้เย็น 2 ประตูรุ่นใหม่ยังมีขนาดใหญ่กว่ารุ่นเก่า ทำให้การเย็นของตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อให้เย็นทั้งช่องที่มีให้ใช้งาน

คำค้น : ตู้เย็น 2 ประตู