คำถาม: ระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลกับเบนซิน เลือกรถยนต์ แบบไหนดี?

คำตอบ: การเลือกเครื่องยนต์ที่เหมาะสมต้องพิจารณาจากการใช้งานแต่ละรูปแบบ ถ้าต้องการใช้รถยนต์ในการขนส่งสินค้าหรือใช้งานเป็นเวลานานๆ ควรเลือกเครื่องยนต์ดีเซล เนื่องจากมีความสมบูรณ์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่หากต้องการใช้งานในระยะสั้นๆ และใช้งานในเมืองโดยส่วนใหญ่ ควรเลือกเครื่องยนต์เบนซิน เนื่องจากมีการผลิตและใช้งานที่สะดวกและเหมาะสมกับสภาพการใช้งานในเมือง รถเบนซิน ขับง่าย และเงียบกว่า ดีเซล

คำค้น : เครื่องยนต์ดีเซล, เครื่องยนต์เบนซิน, การเลือกเครื่องยนต์, รถยนต์ขนส่งสินค้า