คำถาม: หอมหัวใหญ่เป็นพืชอายุกี่ปีและมีระยะเวลาการเก็บรักษาได้นานแค่ไหนคะ?

คำตอบ: หอมหัวใหญ่เป็นพืชที่มีอายุประมาณ 4-5 เดือน หลังจากปลูกจนถึงเวลาเก็บเกี่ยว พืชจะเหนี่ยวย่นและย่อยสลายภายใน 1-2 สัปดาห์ แต่ถ้าเก็บเกี่ยวแล้วเก็บไว้ในที่ร่มเย็นและแห้งและไม่มีความชื้นมากเกินไป หอมหัวใหญ่สามารถเก็บได้นานสูงสุด 1-2 เดือน แต่ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเก็บรักษา และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน จึงอาจทำให้ระยะเวลาการพักตัวของหอมหัวใหญ่มีความแตกต่างกันไป

คำค้น : หอมหัวใหญ่, อายุของพืช, การเก็บเกี่ยว, การพักตัว, การเก็บรักษา, ความชื้น, การย่อยสลาย, การเกษตร