คำถาม: อายุ 25 มีโอกาสหัวใจอุดตันไหม ถ้าสุขภาพดี?

คำตอบ: การเกิดหัวใจอุดตันไม่ได้พึงเกิดเฉพาะกับผู้สูงอายุ แต่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่อายุน้อยกว่า 25 ปีที่มีปัจจัยเสี่ยงอยู่ เช่น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเช่น เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มีความอ้วนหรือน้ำหนักเกินมาตรฐาน รวมถึงการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ รูปแบบการดำเนินชีวิตเช่น การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ไม่ออกกำลังกาย และการนอนหลับไม่เพียงพอก็เป็นปัจจัยที่เสี่ยงให้เกิดโรคหัวใจอุดตันได้ ดังนั้น คนที่อายุ 25 และมีสุขภาพดีก็ยังมีโอกาสเป็นโรคหัวใจอุดตันได้ ดังนั้นควรรักษาสุขภาพอย่างดีโดยรับประทานอาหารที่เหมาะสม ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และลดปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่ในชีวิตให้หมดจด โดยปรึกษาแพทย์เพื่อการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีและป้องกันโรคหัวใจอุดตันได้ดีขึ้น

คำค้น : การเกิดหัวใจอุดตัน, สุขภาพดี, ปัจจัยเสี่ยง, เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, น้ำหนักเกิน, การสูบบุหรี่, การดื่มแอลกอฮอล์, การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง, การออกกำลังกาย, การนอนหลับ, การปรึกษาแพทย์