คำถาม: มีข้อมูลเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ไหม?

คำตอบ: โซล่าเซลล์หมายถึงเซลล์ที่สามารถแปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ การใช้งานโซล่าเซลล์ได้แก่การติดตั้งบนหลังคาเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง หรือการติดตั้งบนพื้นที่กว้างขนาดใหญ่เพื่อผลิตไฟฟ้าเพื่อขายให้กับระบบไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมีการนำโซล่าเซลล์ไปใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือ เพื่อลดการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานที่เป็นแหล่งพลังงานสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันดิบ ดังนั้นการใช้โซล่าเซลล์เป็นแนวทางที่ดีในการประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่บรรยากาศของโลก