คำถาม: ปัญหาหมอกควันนั้นเป็นปัญหาที่แก้ไขได้หรือไม่ครับ?

คำตอบ: ปัญหาหมอกควันเป็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไขอย่างจริงจัง เนื่องจากมีผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน การแก้ปัญหาหมอกควันมีหลายวิธี เช่น การลดการใช้พลังงานที่ใช้เชื้อเพลิงหรือการใช้พลังงานทดแทน การพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยลดการปล่อยสารพิษในอากาศ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแนะนำให้ประชาชนใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองและสารพิษในอากาศ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาหมอกควันนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาอย่างจริงจัง

ปัญหา pm2.5 คือการมีฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอน สาเหตุมาจากการเผาไหม้ของพลังงานหมุนเวียนและการขนส่งที่ไม่สะดวกสบาย การแก้ไขปัญหานี้ได้แก่การลดการเผาไหม้ที่เป็นต้นไม้ และวัสดุเช่นพลาสติก และการใช้พลังงานทดแทนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม นอกจากนี้ ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยการเลือกใช้ยานพาหนะที่มีมาตรฐานการปล่อยมลพิษต่ำ และสวมหน้ากากอนามัยที่เหมาะสมเมื่ออากาศมีฝุ่นละอองสูง และรักษาสุขอนามัยโดยการหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านในช่วงเวลาที่มีฝุ่นละอองสูง ๆ