คำถาม: หากมีคนโยนก้นบุหรี่ที่ยังไม่ดับมาโดนในตึก จะสามารถทำอะไรได้บ้าง?

คำตอบ: สามารถทำได้โดยการดับบุหรี่ดังกล่าวด้วยถ้วยน้ำหรือถุงใส่ขยะ และนำไปทิ้งในที่ทำการกำจัดขยะที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม หากคนที่โยนบุหรี่ดังกล่าวเป็นคนที่เรารู้จัก อาจจะต้องมีการพูดคุยและแนะนำให้เขารับรู้ถึงผลกระทบของการสูบบุหรี่และการทิ้งก้นบุหรี่อย่างไม่เหมาะสมต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และยัังผิดกฏหมาย ทิ้งขยะไม่ถูกที่อีกด้วย