คำถาม: การใช้ถังดักไขมันในบ้านจะส่งผลให้บ้านมีกลิ่นเหม็นไหมคะ?

คำตอบ: การใช้ถังดักไขมันในบ้านไม่ทำให้บ้านมีกลิ่นเหม็น อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่ทำการทำความสะอาดถังดักไขมันอย่างเป็นประจำ น้ำมันและสิ่งสกปรกอาจสะสมและก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นได้ ดังนั้น การทำความสะอาดถังดักไขมันอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นในบ้าน