คำถาม: วิธีการแก้ไขประตูหรือหน้าต่างบานกระทุ้งคืออะไร?

คำตอบ: วิธีการแก้ไขประตูหรือหน้าต่างบานกระทุ้งขึ้นอยู่กับปัญหาที่เกิดขึ้นกับประตูหรือหน้าต่างนั้นๆ หากประตูหรือหน้าต่างมีการเคลื่อนไหวไม่ได้ตามปกติ อาจจะต้องตรวจสอบว่ามีอุปสรรคอะไรบังคับให้เคลื่อนไหวไม่ได้หรือไม่ และควรตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับปรุงประตูหรือหน้าต่างเหล่านั้นยังพร้อมใช้งานได้หรือไม่ หากเป็นเรื่องของการซ่อมแซม ควรดูว่าแต่ละชิ้นส่วนของประตูหรือหน้าต่างมีความเสียหายอย่างไร และดูว่าอะไรต้องการการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่เพื่อให้ประตูหรือหน้าต่างเป็นสภาพปกติอีกครั้ง

คำค้น : ประตู, หน้าต่าง, การซ่อมแซม, เปลี่ยนชิ้นส่วน, อุปกรณ์, ปัญหา, เคลื่อนไหวไม่ได้, การปรับปรุง